Przystań A'LASKA

Pogoda

Oferta

Zapraszamy na pole namiotowe i caravaningowe

DO DYSPOZYCJI GOŚCI 

toalety, prysznice, kuchnia,
Kurna Chata, 
Bar na terenie ośrodka.

 

Regulamin Pola Biwakowego "A'LASKA"

 

 Pamiętając o tym, że obecność na Polu Biwakowym „A'LASKA”, podczas trwania biwaku jest w zupełności dobrowolna oraz decydując się na uczestnictwo w nim, deklarują się Państwo przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa, współżycia społecznego, porządku, higieny i zasad sanitarno-epidemiologicznych. 

 

1. Przybywający na teren pola biwakowego zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych u zarządcy pola biwakowego oraz uregulować należność za pobyt (opłata z góry za cały planowany okres pobytu).

2. Pole biwakowe jest miejscem odpoczynku. W godzinach nocnych zachowuj się stosownie do sytuacji(cisza nocna od godz.22.00 do godz.6.00).

3. Każdy kto przebywa na terenie pola biwakowego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności uczciwości. W przypadku naruszenia tych zasad organizator może usunąć taką osobę, a w razie konieczności powiadomić placówkę Policji, właściwą dla terenu biwaku.

4. Przebywający na terenie biwaku osobiście odpowiadają za własne mienie i jego ochronę przed zniszczeniem lub zaginięciem. Za rzeczy zagubione lub skradzione zarządca biwaku nie ponosi odpowiedzialności.

5. Podczas biwaku zabrania się  słuchania wszelkich urządzeń mogących w jakikolwiek sposób przeszkadzać innym osobom

6. Pole biwakowe posiada dostępne dla wszystkich użytkowników:
- zaplecze sanitarne(dwie toalety, przystosowane również dla osób niepełnosprawnych)
- kuchnię
- miejsce przeznaczone na ognisko (kurną chatę)

7. Parkowanie pojazdów odbywa się w wyznaczonych przez zarządcę miejscach.

8. Na terenie pola biwakowego zabronione jest wylewanie jakichkolwiek zanieczyszczeń, pozostawiania śmieci wokół ogniska, mycia oraz sprzątania pojazdów.<

9. Wytworzone śmieci należy gromadzić w workach foliowych i umieszczać je w wyznaczonym do tego celu miejscu, wskazanym przez zarządcę pola biwakowego.

10. Zabrania się używania otwartego ognia na terenie pola biwakowego i przyległym do niego lesie( za wyjątkiem miejsca wyznaczonego na ognisko), rozstawiania płonących świec i innych płonących przedmiotów na terenie bez uzgodnienia z zarządcą biwaku oraz wyrzucania żarzących się niedopałków tytoniu na teren.

11. Osoba opuszczająca miejsce pobytu zobowiązana jest do jego uprzątnięcia tak, by nie pozostawić po sobie niczego, co ma związek z jej pobytem.

12. Właściciele zwierząt przebywających wraz z nimi na polu biwakowym są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości, nadzorowania swoich zwierzaków oraz posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Za zwierzęta przebywające na terenie pola biwakowego odpowiadają ich właściciele.

13. Osoby naruszające wskazania niniejszego regulaminu, zasad dobrego współżycia społecznego oraz osoby nietrzeźwe, zarządca biwaku ma prawo usunąć z pola biwakowego bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt, a w razie konieczności powiadomić o złamaniu prawa odpowiednią placówkę Policji.

 

Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z zarządcą biwaku.

ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU

 

Cennik

PIKNIK

dla gości nienocujących na polu biwakowym

(w tym korzystanie z "kurnej chaty",toalet, kuchni i śmietników)

TYLKO PO

UZGODNIENIU

Z ZARZĄDCĄ

POBYT JEDNEJ OSOBY 

15,00 zł./doba

DZIECKO DO 10 LAT 

8,00 zł./doba

PRZYCZEPA TURYSTYCZNA DO 4 METRÓW DŁUGOŚCI

10,00 zł./doba

PRZYCZEPA TURYSTYCZNA POWYŻEJ 4 METRÓW DŁUGOŚCI 

12,00 zł./doba

SAMOCHÓD KEMPINGOWY 

10,00 zł./doba

PRZYCZEPA TOWAROWA,PRZYCZEPA DO ŁODZI, KAJAKÓW, itp.

7,00 zł./doba

SAMOCHÓD OSOBOWY, MIKROBUS, BUS, MOTOCYKL

6,00 zł./doba

PRYSZNIC-CIEPŁA WODA  w godz.18.00-21.00

w cenie pobytu 

PRYSZNIC-CIEPŁA WODA  w innych godz. po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą

po uzgodnieniu

OPŁATA ZA PSA 

3,00 zł./doba

DREWNO NA OGNISKO LUB DO KUCHNI

Cena do uzgodnienia

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XI/102/19 RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH Z DNIA 29 LISTOPADA 2019 R. POBIERA SIĘ OPŁATĘ MIEJSCOWĄ W DRODZE INKASA

1 OSOBO / DOBA

          1,50 ZŁ